Låt inte betalmetoden forma kundresan

Allt för många handlare låter betalplattformen avgöra hur kundresan ska se ut. Det tycker Paynovas David Larsson är en riktigt dålig idé.