Specialist eller generalist – vad funkar i längden?

Specialist eller generalist – vad är bäst på en konsoliderad marknad med allt större aktörer? Ska man sälja tandborstar när det är högtalare man verkligen kan? Eller måste man specialisera sig för att maximera lönsamheten?