Foka på det du är bäst på

Många ambitiösa digitaliseringsprojekt tar tid eller går till och med i stå. Ludvig och David pratar om varför det är så viktigt att inte vänta för länge med att ta in en partner i digitaliseringsprocessen.