Säg upp dina avtal oftare

Dagens takt i teknikutvecklingen är ett bra skäl att upphandla betalningslösningen oftare. Det menar Paynovas Filip Lundberg som också tycker att alldeles för många tittar alldeles för mycket på vad andra gör i stället för att identifiera vad som är bra för den egna affären.