Vem är bästa partnern för nya kundresor?

Vem ska man samarbeta med för att skapa bättre upplevelser för kunden? Ett traditionellt IT-konsultbolag? Kanske inte. Ett betalbolag med sin egen optimerade betalplattform? Inte nödvändigtvis. I dag finns det helt andra möjligheter.